Tiếng Hoa MS CHÂU – Những câu chúc Tết Tiếng Hoa hay nhất

1

一切顺利
Mọi việc thuận lợi

2

祝贺你
Chúc mừng anh/chị